Fra Tomas Ringen. Innlevert 29/4-2004

Flyfotografier fra Femundsmarka av Tomas Ringen


Øvre Røa og Rogen.
Fra venstre; Storrundhåen, Litlbuddhåen, Rogshåen og Rogen, som omtrent mitt på bildet får tilfløde fra Reva.Nederst; Røas inløp i Storrundhåen. Deretter Styggsjøene, Reva og Revsjøen.
Skedbrofjellet til høyre i forgrunnen, og Vigelfjellet lenger bak til venstre.Storrundhåen, med Røas inløp fra høyre.Fra venstre; Kløfthåen, Røa som rinner inn i Storbuddhåen, og videre til Grisslehåen og øvre Roasten lengst til høyre.
Svukumassivet i øvre venstre kant, og Femunden som strekker seg over større delen av bildet.Nederst; Øvre Roasten. Mitt på bildet; Korstjønna og Krokethåen. Bak dette; Store Svuku.Den omtrent 5 km lange Roasten. Over Roasten ser vi Litlsjøen.Korstjønna, den største av tjernene mitt i bildet.
Kratlvola til venstre, og det største fjellet til høyre er Sylfjellet.Her ser man hele vassdraget - øvre røa inklusive Storfisktønnan - med alle håer mellom øvre Roasten nede til venstre og opp til Rogen.Fra venstre; øvre Roasten, Grisslehåen og Litl Røa.
I øvre del av bildet; navnløse vann og så vidt litt av Styggsjøene.Fra Storbuddhåen, opp til Rogen. derimellom, fra venstre; Kløfthåen og Storfisktjønnan, Storrundhåen og Rogshåen.Midt i bildet; Storbuddhåen og Frysihjeltjønna.


Takk Tomas! - for de flotte bildene.


Mail til Tomas Ringen Ingen Hjemmeside

Tilbake Neste